Projekte‎ > ‎

KSNTEK 2017Titulli i projektit: KSNTEK 2017

Kohëzgjatja :
2 muaj

Data: 17-18 Nëntor 2017, Tiranë

Financues:
FSHN (Fondi i shkencës)Pershkrimi i shkurter i projektit:

Në kuadrin e aktiviteteve dhe veprimtarive të organizuara me rastin e 60 vjetorit të themelimit të Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, në bashkëpunim me Institucione Partnere, organizoi në Tiranë më 17-18 Nëntor 2017, Konferencën e Shkencave te Natyrës dhe Teknologjisë (KSNTEK 2017). Në këtë aktivitet u paraqitën 157 punime shkencore nga stafi akademik, bashkëpunëtorët shkencorë, studentët e doktoraturave, etj. Në këtë aktivitet u paraqitën 116 prezantime dhe 41 postera në fusha të ndryshme të shkencës, si:

· Biologji e ruajtjes dhe biodiversiteti

· Teknologji dhe mikrobiologji ushqimore, shkencat e të ushqyerit

· Akuakultura

· Teknologji industriale dhe teknologjite e trajtimit te mbetjeve

· Inxhinieria e proceseve industriale dhe mjedisore

· Stresi mjedisor, vlerësimi i ndikimit në gjallesa

· Modifikimi gjenetik, aplikimet dhe diagnostika

· Biologji molekulare dhe shkenca biomjekësore

· Fizike teorike dhe llogaritëse

· Biofizikë dhe fizikë mjekësore

· Strukturë materialesh

· Aplikime të analizës kimike në kontrollin dhe parandalimin e ndotjeve në mjedis dhe në produktet ushqimore

· Elektrokimia, proceset e korrozionit, sensorët dhe biosensorët

· Kimia fizike dhe dukuritë sipërfaqësore

· Shkencat e edukimit

· Algjebër dhe gjeometri

· Analizë funksionale, ekuacione diferenciale

· Probabilitet dhe statistikë

· Analizë numerike dhe optimizim

· Sistemet inteligjente dhe teknologjitë e reja; qeverisja elektronike

· Sistemet dhe aplikimet E-Health

· Sistemet dhe aplikimet E-Commerce dhe E-Business

· Aplikimi i informatikës në shkencat e natyrës