Projekte‎ > ‎

Projekte


 NetChem :: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education (2019)

http://www.netchem.ac.rs/about-project/summary

 
Dita e ADN-së -  Konkursi i Eseve (2019)
Dita e ADN-se - Konkursi i Eseve 2019

 
Teknologjia e ADN-se ndihmëse në evidentimin e patologjive dhe si ajo mund të përdoret në terapinë e gjeneve (2019)

Teknologjia e ADN-se ndihmëse në evidentimin e patologjive dhe si ajo mund të përdoret në terapinë e gjeneve

 
YPS (Young Programmers Space) (2019)
http://www.fshn.edu.al/projekte/yps-young-programmers-space

 
Teknologjitë zhvilluese në mbështetje të të mësuarit dhe të nxënit në lëndët e Teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (2019)


Organizimi i EuroBiotech School in Medical Biotechnology (2019)

 

Biomarkerët e Toksicitetit Qelizor- Metoda në studimet Ekofiziologjike (2019)
 
Studim i thelluar (mikrobiologjik, molekular, citologjik, ekologjik) i cilësisë së ujrave dhe ekosistemit të Liqenit të Ohrit në shërbim të komunitetit dhe me bashkëpunimin e autoriteteve vendore (2019)

 
RECENT TRENDS AND APPLICATIONS IN COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY (2018)
RECENT TRENDS AND APPLICATIONS IN COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY”

 
THESEUS (Transient High Energy Sky And Early Universe Surveyor (2018)
Grupet Mesimore, Viti Akademik 2018 - 2019

 
Konferenca e Tretë Ndërkombëtare e Bioteknologjisë së Aplikuar (2018)
Konferenca e Tretë Ndërkombëtare e Bioteknologjisë së Aplikuar

 
Konferenca Shqiptare e Biologjisë & Mjedisit / Albanian Conference of Biology and Environment (KShBM /ACBE) (2018)
KShBM / ACBE 2018


Software Testing and Deployment Lab (2018)


Darvini sot 
(2018)


KSNTEK 2017

 
Atlas i Gitareve te Europes -EMMA 2 (2017)
http://discovermammals.org/projects/the-2nd-european-mammal-atlas


Pregatitja dhe aktivizimi i nanomaterialitilmenit si dhe vlerësimi i efikasitetit në përdorimin e tij për pastrimin e tokave të ndotura nga metalet e rëndë


Upgrade Laboratory

 
Recent trends and applications in computer science and information technologyMolecular Biotechnology of Eukaryotic Organelles


 
https://cordis.europa.eu/guidance/archive_en.html
FP7 - bundles all research-related EU initiatives together under a common roof playing a crucial role in reaching the goals of growth, competitiveness and employment.  
EUREKA - is more than an organization, it is an ambition: 
to become the leading platform for R&D-performing entrepreneurs in Europe and beyond.   

COST - COST is an intergovernmental framework for European Cooperation in Science and Technology, allowing the coordination of nationally-funded research on a European level.


 
Lab Virtual