Projekte‎ > ‎

Software Testing and Deployment Lab

Titulli I Projektit: Software Testing and Deployment Lab

Kohëzgjatja: 22-Jan-2018 (Pa përfunduar)      
                                                                   
Financuesit: FSHN

Pershkrimi:Laboratori do të rriste drejtpërdrejt cilësinë e ofertës së mësimdhënies për përafërsisht. 200 studentë të regjistruar në programet studimore të Masterit të Shkencave të ofruara nga Departamenti i Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Kjo do të mundësojë përfshirjen e punës eksperimentale në programet e kurseve të lidhura me inxhinierinë e sistemeve moderne të informacionit