Projekte‎ > ‎

THESEUS (Transient High Energy Sky And Early Universe Surveyor)Titulli i Projektit: THESEUS (Transient High Energy Sky And Early Universe Surveyor)

Kohëzgjatja: Faza e dytë, Maj 2018-Qershor 2021 (Assesment Phase Study, May 2018-June 2021)

Financuesi: Agjencia Europiane e Hapësirës (European Space Agency), ESA

Logo e projektit:


THESEUS (Transient High Energy Sky And Early Universe Surveyor)

Linku i projektit :
https://www.isdc.unige.ch/theseus/Përshkrimi i shkurtër i projektit : THESEUS është mision në fazën e koncetimit, i propozuar në përgjigje të thirrjes ESA për misione të klasës së mesme M5, brenda Programit Cosmic Vision, dhe i përzgjedhur nga ESA me 7 Maj 2018 për t’u futur në fazën e vlerësimit.

Misioni është krijuar mbi idenë e zgjerimit të hapësirës së zbulimit të dukurive kalimtare të energjive të larta në tërësinë e historisë kozmike.

Synimet parësore shkencore do të trajtojnë çështjet e Universit të Hershëm, të përfshira në temat e Cosmic Vision: Si lindi Universi dhe nga se është i përbërë? Ato do të kenë ndikim mbi Universin e valëve gravitacionale dheUniversin e nxehtë, në energji të larta. Këto realizohen përmes njëmakine hapësinore që parashikon kombinim të paprecedent mes 1) monitorimit të gjerë dhe të thellë të hapësirës, në bandën (0.3keV-20MeV) ; 2) aftësive fokusuese në bandën soft X, që mundësojnë pamje të gjerë dhe rezolucion të lartë këndor; 3) Mundësi identifikimi të menjëhershëm të ngjarjes kalimtare dhe përcaktimi të redshift-it, përmes instrumentit në infrakuqe të afërt, vendosur në bord.

(THESEUS is a mission concept proposed in response to the ESA call for medium-size mission (M5) within the Cosmic Vision Programme and selected by ESA on 2018 May 7 to enter an assessment phase study.

The mission is designed to vastly increase the discovery space of the high energy transient phenomena over the entirety of cosmic history. Its primary scientific goals will address the Early Universe ESA Cosmic Vision themes “How did the Universe originate and what is made of?” and will also impact on “The gravitational wave Universe” and “The hot and energetic Universe” themes. This is achieved via a unique payload providing an unprecedented combination of: 1) wide and deep sky monitoring in a broad energy band (0.3keV - 20 MeV); 2) focusing capabilities in the soft X-ray band providing large grasp and high angular resolution; and 3) on board near-IR capabilities for immediate transient identification and redshift determination.)