Projekte‎ > ‎

“Upgrade Laboratory”

Titulli I Projektit: “Upgrade Laboratory”

Kohëzgjatja: Pa përfunduar

Financuesit: FSHN

Pershkrimi: Ky projekt synon rritjen e përformancës së Laboratorit i cili do të rriste drejtpërdrejt cilësinë e mësimdhënies në programet studimore të ofruara nga Departamenti i Informatikës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Kjo do të mundësojë përfshirjen e punës eksperimentale në programet e kurseve për studentët