Biologjia


DATAT DHE ORARET PER SEZONIN E RIPROVIMEVE

13-14             Tetor 2012

CIKLI I PARE

LENDE TE VITIT TE PARE

LENDA

DATA, ORARI DHE SALLA

1.      BIOLOGJI QELIZORE 7

13.10.12, ORA 08:00, SALLA 406 A

2.      MATEMATIKE, 7

13.10.12, ORA 10:00, Dep.Matematikes

3.      HISTOLOGJI, 6

13.10.12, ORA 8:00, SALLA 406 A

4.      FIZIKE, 17

13.10.12, ORA 10:00, Dep.Fizikes

5.      KIMI E PERGJITHSHME INORGANIKE, 16

13.10.12, ORA 12:00, Dep.Kimise

6.      ANGLISHT, 1

13.10.12, ORA 12:00, SALLA 406 A.

7.      BOTANIKE E PERGJITHSHME,12

14.10.12, ORA 08:00, Lab. Zoologjise

8.      ZOOLOGJI INVERTEBRORE, 18

14.10.12, ORA 10:00, Lab. Zoologjise

9.      INFORMATIKE, 1

13.10.12, ORA 8:00, Dep. Informatikes

 

LENDE TE VITIT TE DYTE

LENDA

DATA, ORARI DHE SALLA

1.      GJENETIKE, 5 

13.10.12, ORA 08:00, Lab. Zoologjise

2.      KIMI ANALITIKE, 14

13.10.12, ORA 11:00, Dep.Kimise

3.      BIOGJEOGRAFI, 1

13.10.12, ORA 10:00, SALLA 406 A

4.      GJENETIKE HUMANE, 2

14.10.12, ORA 09:30, SALLA 406 A

5.      ANTROPOLOGJI, 1

14.10.12, ORA 09:30, SALLA 406 A

6.      ZOOLOGJI VERTEBRORE, 5

13.10.12, ORA 8:00, Lab.Zoologjise

7.      BOTANIKE SISTEMATIKE, 18

14.10.12, ORA 10:00, Lab.Zoologjise

8.      BIOKIMI, 13

14.10.12, ORA 8:00, Lab.Biokimise

9.      BIOLOGJI ZHVILLIMI, 18

13.10.12, ORA 08:00, SALLA 406 A

10.  KIMI ORGANIKE, 8

13.10.12, ORA 09:30, Dep. Kimise

 

DEPARTAMENTI I BIOLOGJISE 
Comments