Fizika

  

Sezoni  i vecantë 13-14 tetor 2012Nr

Lënda

studentet

Ora

Data

Salla

Pedagogu

1

Informatika

1

1030-12

13/10/12

321A

Borici

2

Fizike (Mekanika)

27

8-10

13/10/12

221A

Deda

3

Gjuhe programimi

17

1030-12

13/10/12

321A

Borici

4

Fizike II(fizika molekulare e Termodinamika

9

12-14

13/10/12

321A

Klosi

5

Fizike III (Elektromagnetizem)

7

8-10

13/10/12

319A

Boci

6

Matje dhe perpunim te dhenash

10

8-10

13/10/12

221A

Dhoqina

7

Mekanika Analitike

2

10-12

13/1012

114A

Duka

8

Analize numerike

3

1030-12

13/10/12

321A

Borici

9

Fizika IV (Optika)

19

12-14

13/10/12

321A

Klosi

10

Bazat e Elektrodinamikes

11

10-12

13/10/12

319A

Sykja

11

Elektronike

19

9-11

13/10/12

221A

Spahiu

 

 

 

 

 

 

 

12

Algjeber

8

10-12

13/10/12

M

 

13

Analize matemetike I

14

10-12

14/10/12

M

 

14

Analize matemetike II

14

10-12

14/10/12

M

 

15

Funksione komplekse dhe speciale

2

10-12

14/10/12

M

 

16

Ekuacione diferenciale

3

10-12

14/10/12

M

 

17

Probabilitet dhe statistike

2

12-14

13/10/12

M

 

18

Kimi

2

9-11

13/10/12

214A

 

19

Plotesime ne fizike

1

11-13

14/10/12

214A

Vila

20

Shkence universi

1

10-12

13/10/12

319A

Hafizi

21

Didaktike fizike I

1

8-10

13/10/12

221A

Mulaj 

 

Comments