Informatika

 • E shtune
 • Salla

  410A

  Ora

  TIK

  Informatike

  8:00

  Sisteme logjike

  8

   

  Elektronike

  18

   

  Total

  91

   

  Sisteme shfrytezimi

  18

  Algoritmike

  15

   

   

  Algoritmike

  10

   

  Gjuhe C

  22

   

   

   

  10:00

  Rrjeta Informatike

  20

   

  Hyrje ne informatike

  35

   

  Total

  114

   

  Hyrje ne TI

  14

  Sisteme multimediale

  12

   

   

  Java

  13

   

   

   

   

   

  Java 2

  20

   

   

   

  12:00

  PROG Strukturuar

  32

   

  C++

  36

   

   

   

   

  Organizim komp

  12

   

   

  MSH I gjithi

  41

   

   

   

   

  Total

  121

  14:00

  Strukture

  66

   

  Strukture

  25

   

  Total

  99

   

  Bazat e hardware

  7

   

   

  Telekomunikacion

  1

   

   

   

   

   

   

  16:00

  Fizike

  26

   

  Fizike 1

  54

   

  Total

  128

   

   

   

   

  Fizike 2

  48

   

   

   


 • Salla I

  Ora

  TIK

  Informatike

  8:00

  Algjeber

  18

   

  Algjeber

  25

   

  Total

  75

   

  Baza te dhenash

  10

  Teori Prob. dhe Stat

  7

   

   

  Sisteme Multimediale

  15

   

   

   

   

   

   

  10:00

  POO

  21

   

  Bazat e infografise

  26

   

  Total

  68

   

  Administrim dataBazash

  14

   

  Njohuri Kompiuteri

  7

   

   

   

  12:00

  Grafe

  13

   

  Grafe

  31

   

  Total

  81

   

  Statistike e aplikuar

  25

   

   

   

   

   

  UML

  12

   

   

   

  DATA 14.10.2012

  Salla

  410A + I

  Ora

  TIK

  Informatike

  8:00

  Analiza

  14

   

  Analiza

  45

   

  Total

  138

   

  Analiza npermasore

  28

   

  Analiza npermasore

  51

   

   Comments