Kimi

Bachelor KIMI

 

Kimi e Pergjithshme (teori)  1 Student       Dt. 13.102012 ora   11.00     

 Matematike I  5 Studentë                           Dt. 13.10.2012 ora   8.00   

Fizike e Pergjithshme I   11 Studentë        Dt. 14.10.2012 ora   8.00   

Fizike e Pergjithshme II 11 Studentë          Dt. 14.10.2012 ora   11.00   

Matematike II   8 Studentë                          Dt. 13.102012 ora   11.00   

Kimia Inorganike (teori)  2 Studentë        Dt. 13.102012 ora   13.00   

Kimi Analitike I (teori)  6 Studentë        Dt. 13.10.2012 ora   15.00   

Kimi Organike I (teori)  14 Studentë      Dt. 13.10.2012 ora   11.00   

Kimi Fizike I (teori)  6 Studentë             Dt. 13.102012 ora   17.00   

Statistika ne Analizen Kimike  1 Student       Dt. 14.10.2012 ora   8.00     

Njohuri ne Kimine e Nanomaterial.  2 Studentë      Dt. 14.10.2012 ora   11.00    

Korrozioni  6 Studentë        Dt. 14.10.2012 ora   15.00   

Elemente te Toksikologjise  1 Student        Dt. 14.10.2012 ora   11.00   

Kimi Organike II (teori)  12 Studentë       Dt. 13.10.2012 ora   11.00     

 Kimi Fizike II (teori) 8 Studentë        Dt. 13.10.2012 ora   18.00   

Kimi Koloidale (teori) 10 Studentë        Dt. 14.10.2012 ora   16.00   

Metodat Instru. te Analizes (teori)  2 Studentë        Dt. 13.10.2012 ora   11.00   

Biomolekulat  1 Student        Dt. 13.10.2012 ora   10.00   

Kristalografi  17 Studentë        Dt. 14.10.2012 ora   12.00   

Kimia e Mjedisit (teori)  4 Studentë         11 Dt. 13.10.2012 ora   11.00   

Kimia dhe Teknologjia Ushq.  7 Studentë        Dt. 13.10.2012 ora   8.00   

MSH Mesuesi AML KIMI

Zhvillimi moshor   1 Student    Dt. 13.10.2012 ora   8.00   

  Te nxenit   1 Student     Dt. 13.10.2012 ora   11.00   

 Plotesime ne Kimi Organike  3 Studentë  Dt. 13.10.2012 ora   14.00   

 Historia e kimise  1 Student   Dt. 13.10.2012 ora   11.00   

 MSH KIMI

  Bazat e Optikes 4 Studentë   Dt. 14.10.2012 ora   11.00   

Spektroskopi Atomike 1 Student  Dt. 13.10.2012 ora   9.00   

 Kimi e Komponimeve Organo-metalike 3 Studentë   Dt. 13.10.2012 ora   13.00   

Sensoret Elektrokimike dhe Biosensoret1 Student       Dt. 13.10.2012 ora   11.00   

Suplement i Kimise Organike1 Student        Dt. 13.10.2012 ora   11.00   

Teori dhe Praktike e Sintezes Organike 1 Student       Dt. 13.10.2012 ora   14.00   

Cilesia ne Analizen Kimike 1 Student       Dt. 14.10.2012 ora   8.00   

Radiokimi 1 Student      Dt. 14.10.2012 ora   11.00    

Comments