Matematika

GRAFIKU I PROVIMEVE TE TETORIT

PER DEPARTAMENTIN E MATEMATIKES

 

 

Dt. 13. 10.2012

 

Ora 08:00 – 10:00   ( Salla M, 305+304C)

 

Njehsim Diferencial (Analize Matematike 1) Mat.-IMI

Njehsim Integral  /  Funksionet me shume ndryshore ( Analize Matematike 2) Mat.-IMI

Pergjithesimi i Integralit (Analize Matematike 4 )  Mat

Analize Komplekse MAT. + DND.

Njehsim Dif. ne Hap.Dim.Fundem    

Topologji IMI 2         

 

Ora  10:00 – 12:00( Salla M, 305+304C)

 


Algjeber Lin.1,2 Mat + IMI

Hyrje ne Algjeber IMI                                                           

Hyrje ne Arsyetim Matematik IMI                

Koncepte Themelore dhe Hyrje ne Arsyetim Matematik

Struktura Algjebrike Mat

Algjeber  FIZIKA                                          

Grupe topologjike/DND

Koncepte themelore ne Mat   

Algjeber Lineare e Avancuar DND

Plotesime te Algj.

Grupe topologjike      

Plotesime te Algjebres Mat 3

Teoria e Strukturave Algjebrike DND Mat

Teoria e Grupeve DND Mat

Hyrje ne Probabilitet IMI + MAT

Hyrje ne Statistike IMI + MAT

Statistike dhe Informatike IMI

Probabilitet

Statistike

Procese Rasti DND - IMI

Simulim DND IMI


 

FIZIKA   - IMI (Teodor Kota)                  Ora 11:00 -13:00              Salla 119A   

 

Ora 12:00- 14:00  ( Salla M, 305+304C)

 

FIZIKA – MAT  ( Antoneta Deda)             salla 114 A


Te Nxenit AML

Menaxhim Klase AML

Gjuhe Angleze

Hyrje ne Makro dhe Mikro Ekonomi 

Programim 1

Programim

Baza te dhenash

Baze dhe Strukture te Dhenash

Teknologji Informacioni

Sisteme Shfrytezimi                           

Hyrje ne Informatike

Strukture te dhenash

Kontabilitet

E Lire

Hyrje ne Sisteme dhe Rrjeta IMI

Modul i Lire

Sisteme dhe Rrjeta

Zhvillim Kurikule AML


 

Ora 14:00 – 16:00   ( Salla M, 305+304C)

 

Kerkime Operacionale , Plotesime ne optimizim/DND IMI 1

Analize Numerike dhe C++

Njehsim Paralel + EMLL + Met.An.Num/IMI+MAT    

Hyrje ne Optimizim/ Mat +IMI

PPM (A.Minga)

Hyrje ne Shkenca Kompjuterike

Algoritmike Numerike

Histori e Mendimit Matematik

Analize Numerike  DND  IMI

C++    DND IMI

 

Ora 16:00 – 18:00   ( Salla M, 305+304C)

 


Gjeometri 1,2,/IMI     

Gjeometri Analitike    Mat+IMI                                                              

Gjeometri 1,2,3/Mat

Gjeometri Projektive

Kombinatorike

Teoria e Siperfaqeve

Transformime Gjeometrike

Hyrje ne Dinamiken Top./ DND-MAT

Gjeometri Dif./ DND

Tema te zgjedhura ne Gjeometri

Gjeometri AML


 

Dt. 14.10.2012

 

Ora  08:00 – 10:00   ( Salla M, 305+304C)

 

Plotesime ne Mat./MNP-Mesuesi

Tek.te zgjidh.te ushtr.MASTER

Modelim dhe Teknika Zgjidhjesh

 

Ora 10:00 – 12:00   ( Salla M, 305+304C)

 

Analize Matematike 3 (ose Funksione Speciale)  FIZIKA

Pergjithesimi i Integralit (Analize Matematike 4 )  IMI

Ekuacione diferenciale DND

Ekuacione Dif. DND/ Mat +Strukt.Mat./DND

Serite (Analize matematike 3) Mat

Pergjithesimi i Integralit (Analize Matematike 4 )  IMI

 

Comments