Qendrat Shkencore
Qendra e Fizikës Bërthamore
Qendra Kërkimoree e Florës dhe Faunës Shqiptare
        Kopshti Botanik
        Muzeu i Shkencave të Natyrës


Legjislacioni
Ligji për Arsimin e Lartë
Rregullore të UT
Rregullore e këshillave të profesorëve të UT
Rregullore për organizimin e programeve të studimit të doktoraturave të UT
Udhëzime të MASH


Stafi

Prof.Dr. Alfred Mullaj
Prof.Dr. Petrit Hoda
Prof.Dr. Julian Shehu
Prof. As. Skerdilaid Xhulaj
Prof. As. Eltjon Halimi
Prof. As. Dritan Arapi
Dr Ajola Mesiti
Dr Ani Bajrami
Dr Blerina Vrenozi

Dr Ermelinda Mahmutaj
Dr. Enerit Saçdanaku
Lektor Dhimitër Peci
Lektor Oresta Saliaj

Qëndra Kërkimore e Florës dhe Faunës Shqiptare