Regjistrimet në sezonin e provimeve te muajit Tetor.

Regjistrimi ne provime
Regjistrimi ne provimet e sezonin  te tetorit do te kryhet online duke filluar nga data 1 Tetor deri ne date 4 Tetor ne oren 14:00.
Ne kete sezon provimesh nuk mund te jepen me shume se dy provime te pashlyera ende.
Nuk eshte e mundur dhenia e provimit me qellim permiresimin e notes.

Datat e provimeve
Provimet do te zhvillohen ne datat 6,7,13,14 tetor 2012.
Orari i provimeve do te publikohet ne faqen zyrtare te fakultetit ne date 5 Tetor pas ores 18:00.
Studentet e vitit te fundit qe planifikojne te hyjne ne provimin e diplomes apo ne mbrojtjen e temes se diplomes duhet te japin provimet ne datat 6,7 Tetor 2012.

Provimi i diplomes 
Provimi i diplomes do te zhvillohet ne date 8 Tetor.
Per te hyre ne provimin e diplomes nuk ka nevoje per regjistrim paraprak. 
Ne provimin e diplomes mund te hyjne te gjithe studentet qe kane shlyer te gjithe detyrimet bazuar edhe ne rezultatet e provimeve te datave 6,7 Tetor.


Mbrotja e temes se diplomes
Mbrotja e temes se diplomes do te zhvillohet ne date 8 Tetor. 
Per te hyre ne mbrotjen e temes se diplomes nuk ka nevoje per regjistrim paraprak, por studentet qe duan te mbrojne diplomen ne daten 8 tetor duhet te dorezojne prane departamentit perkates punimin e temes se diplomes jo me vone se data 5 Tetor, ora 16:00.
Ne mbrotjen e temes se diplomes mund te hyjne te gjithe studentet qe kane shlyer te gjithe detyrimet bazuar edhe ne rezultatet e provimeve te datave 6,7 Tetor.Per te kryer regjistrimin si edhe ne sezonet e meparshme eshte e nevojshme te hyni ne  profilin tuaj.
klikoni me poshte per te bere regjistrimin.