Sesioni i paradiplomimit

Departamenti i Biologjise

Bachelor ne Biologji

Master i Shkencave ne Biologji Mjedisore

Master i Shkencave ne Biologji Molekulare

Master i Shkencave ne "Biologji", me profil Mesues Biologjie per arsimin e mesem dhe te larte


Departamenti i Bioteknologjise

Bachelor ne Bioteknologji

Master i Shkencave ne Bioteknologji Molekulare dhe IndustrialeDepartamenti i Fizikes

Bachelor ne Fizike

Master i Shkencave ne Fizike

Master i Shkencave ne"Fizike" me profil "Mesues per arsimin e mesem dhe te larte"


Departamenti i Informatikes

Bachelor ne Informatike

Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Master i Shkencave ne Teknologji Informacioni

Master i Shkencave ne Informatike

Master i Shkencave në "Informatikë", me profil "Mësues Informatike për arsimin e mesëm dhe të lartë"


Departamenti i Kimise

Bachelor ne Kimi

Master i Shkencave ne Kimi

Master i Shkencave në"Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"


Departamenti i Kimise Industriale

Bachelor në "Kimi dhe Teknologji Ushqimore"

Bachelor në Kimi Industriale e Mjedisore

Master i Shkencave në Inxhinieria e Proceseve Kimike

Master i Shkencave në Kimi Industriale dhe Mjedisore

Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore


Departamenti i Matematikes