Sezoni i paradiplomimit Cikli i Dytë, Viti II

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :
Është shpallur orari i sezonit të paradiplomimit p
ë
r student
ë
t e C
iklit t
ë
 Dytë Viti II

Oraret e provimeve 

  

Departamenti i Matematikes


  

Departamenti i Matematikes se Aplikuar