SEZONI I TETORIT

SEZONI I TETORIT VITI AKADEMIK 2015-2016

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës se :

Është shpallur orari i sezonit të tetorit për studentët e Ciklit të Parë viti I,II,III dhe Ciklit të Dytë viti I dhe viti II

 

Oraret e provimeve 


Departamenti i Biologjise

Bachelor ne Biologji

Bachelor ne Biologji Part Time

 Master i Shkencavene Biologji Mjedisore

 Master i Shkencavene Biologji Molekulare

 Master iShkencavene "Biologji", me profil Mesues Biologjie per arsimin e mesem dhe te larte

 

Departamenti i Bioteknologjise

Bachelor ne Bioteknologji

Master i Shkencave ne Bioteknologji molekulare dhe Industriale

 

Departamenti i Fizikes

Bachelor ne Fizike

Master i Shkencave ne Fizike

Master i Shkencavene"Fizike" me profil "Mesues per arsimin e mesem dhe te larte" 

 

Departamenti i Informatikes

Bachelor ne Informatike

Bachelor ne Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Master i Shkencave ne Teknologji Informacioni

Master i Shkencave ne Informatike

Master Profesional Informatike Biznesi

Master Profesional Teknologji Informacioni

 

Departamenti i Kimise

Bachelor ne Kimi

Master i Shkencave ne Kimi

Master i Shkencave në"Kimi", me profil "Mësues Kimie për arsimin e mesëm dhe të lartë"

 

Departamenti i Kimise Industriale

Bachelor në "Kimi dhe Teknologji Ushqimore"

Bachelor në Kimi Industriale e Mjedisore  

Master i Shkencave në Kimi Industriale dhe Mjedisore


Master i Shkencave në Shkencat dhe Teknologjite Ushqimore

Departamenti i Matematikes

 

Bachelor në Matematikë

Master i Shkencave në Matematikë

Master i Shkencave,në"Mësuesi në Matematikë për AML", me profil "Mësues nëMatematikëpër arsimin e mesëm e të lartë"


 

Departamenti i Matematikes se Aplikuar

Bachelor në Inxhinieri Matematike dhe Informatike

Master i Shkencave nëInxhinieri Matematike dhe Informatike

Master Profesionalnë"Inxhinieri Matematike dhe Informatike"