Stuktura akademike per vitin 2012-2013


CIKLI I
   
SEMESTRI I PROVIM
15/10/2012-08/02/2013 15 Jave 11/02/2013-01/03/2013
24/12/2012-04/01/2013 PUSHIM
   
SEMESTRI II PROVIM
04/03/2013-14/06/2013 15 Jave 17/06/2013-12/07/2013
04/03/2013-07/06/2013 III 10/06/2013-28/06/2013
SESIONI I PARADIPLOMIMIT 01/07/2013-06/07/2013
   
   
15/07/2013-PROVIM DIPLOME
   
   
CIKLI II
   
SEMESTRI I PROVIM
15/10/2012-08/02/2013 15 Jave 11/02/2013-01/03/2013
24/12/2012-04/01/2013 PUSHIM
   
SEMESTRI II PROVIM
11/03/2013-14/06/2013 15 Jave 17/06/2013-12/07/2013
   
SESIONI I PARADIPLOMIMIT Cikli i dyte10/06/2013-14/06/2013TEZA E DIPLOMESCikli i dyte 8/7/2013-12/7/2013
   
   
   
   
05/09/2013-20/09/2013 SESIONI I RIPROVIMEVE
27/09/2013-PROVIM DIPLOME CIKLI I
30/09/2013 TEZA E DIPLOMES CIKLI II