STRUKTURA AKADEMIKE PER VITIN 2016-2017

                  STUKTURA AKADEMIKE PER VITIN 2016-2017

SEMESTRI I


PERIUDHA KOHORE

    CIKLI  STUDIMIT

                       AKTIVITETI MESIMOR


  20/10/2016-15/02/2017                          Cikli I&II                                                        MESIM

 26/12/2016-06/01/2017

              Cikli I&II

             PUSHIME DIMERORE

 16/02/2017-03/03/2017

              Cikli I&II

       SESIONI I PROVIMEVE DIMER


         24/03/2017

         Cikli I dhe Cikli II

            PROVIMI I DIPLOMES                                             SEMESTRI II


PERIUDHA KOHORE

    CIKLI  STUDIMIT

                       AKTIVITETI MESIMOR


     06/03/2017-16/06/2017         Cikli I (Viti I & II); Cikli II(viti I )                           MESIM

    06/03/2017-09/06/2017

            Cikli I (Viti III)

                          MESIM


     06/03/2017-07/07/2017                    Cikli II (Viti II)                                         TEZA E DIPLOMES

    12/06/2017-30/06/2017

           Cikli I (Viti III);

         SESIONI I PROVIMEVE VERE

    19/06/2017-14/07/2017

Cikli I (Viti I & II); Cikli II(viti I )

      SESIONI I PROVIMEVE VERE

    12/06/2017-16/06/2017

                    Cikli II

         SESIONI I PARADIPLOMIMIT

    10/07/2017-14/07/2017 

                    Cikli I

         SESIONI I PARADIPLOMIMIT              20/07/2017

                   Cikli I

              PROVIMI DIPLOMES

     10/07/2017-14/07/2017

                   Cikli II 

              PROVIMI DIPLOMES
                        SESIONI I RIPROVIMEVE (SHTATOR)

PERIUDHA KOHORE

    CIKLI  STUDIMIT

                       AKTIVITETI MESIMOR


   04/09/2017-15/09/2017

                Cikli I&II

SESIONI I RIPROVIMEVE (VJESHTE)


           29/09/2017

                  Cikli I

             PROVIMI DIPLOMES

           28/09/2017

                  Cikli II

             PROVIMI DIPLOMES