Udhëzues për të hyrë në adresën e postës elektronike

Fakulteti i Shkencave Natyrore ka krijuar për të gjithë studentët postën elektronike me adresë emri.mbiemri@fshnstudent.info, ku emri dhe mbiemri janë përkatësisht emri dhe mbiemri i studentit.

Për të hyrë në adresën e postës elektronike mjafton të klikoni në linkun përkatës në faqen kryesore të fakultetit si me poshte.

Ne te djathe te faqes se fakultetit klikoni në ikonën e email Student, do t'ju hapet faqja e login-it, ku duhet të vendosni email dhe fjalëkalimin tuaj. 

emailemer.mbiemer@fshnstudent.info   
Password: Student123$.

Shenim: Nqs dhe ne perfundim te procedures perseri keni probleme me hapjen e e-mail tuaj, ju lutem na kontaktoni ne adresen e-mail:support@fshn.edu.al